CasaNova

Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze en andere website(s) van VOF Wijnhaven 65 gelden de volgende voorwaarden:

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. Wij hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die wij betrouwbaar achten. VOF Wijnhaven 65 garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. VOF Wijnhave 65 en alle betrokken partijen zijn niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website en andere website(s) van VOF Wijnhaven 65 voorkomen, noch voor eventuele schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden. VOF Wijnhaven 65 wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.